Over van Asselt Advies

Ik ben mijn luchtvaart carrière begonnen als vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. Na dertig jaar vliegen, managen en ervaring opdoen met menselijk gedrag onder de meest uiteenlopende omstandigheden, heb ik de Luchtmacht verlaten en heb ik ‘Van Asselt Advies’ opgezet. Initieel heb ik mij beperkt tot Human Factor- en Crew Resource Management trainingen en ondersteuning voor luchtvaartmaatschappijen (oa KLM, SLM, Transavia, Cobalt Aero, FlyAllways, ANWB MAA Trauma Helicopter, etc) en luchtvaart onderhoudsbedrijven (FAS, ELMO, Fokker LG etc).
Tijdens mijn Luchtmacht carrière ben ik ook in de gelegenheid geweest om ervaring op te doen met complexe, maar effectieve Veiligheid Management Systemen (SMS). Ik heb vervolgens een aantal civiele SMS cursussen gevolgd. Ook heb ik o.a. een masterclass over “Human Error and Safety Systems” van prof dr Sidney Dekker gevolgd. Sinds 2013 verzorg ik dan ook Veiligheid Management Systeem training en implementatie ondersteuning voor luchtvaartmaatschappijen, onderhoudsorganisaties, luchtvaart autoriteiten (SMS en SSP) en vliegscholen. Ik ben beschikbaar als interim Safety Manager ten behoeve van implementatie en opwaardering van Veiligheid Management Systemen.
Naast bovenstaande Human Factor en SMS training en ondersteuning assister ik bedrijven bij het verkrijgen van luchtvaart certificatie, zoals Part 21, Part M, AOC en ATO erkenningen.
Binnen de Luchtvaart is het nut van Human Factor training en van een effectief Veiligheid Management Systeem bij herhaling aangetoond. Daarom wil ik mijn expertise ook graag aanbieden aan organisaties buiten de luchtvaart. Niet alleen aan ziekenhuizen of zorginstellingen, maar aan bedrijven en organisaties waar mens, machine, professionele omgeving en sociale omgeving bij elkaar komen; en dat is overal waar mensen deel uitmaken van het proces…
Ik ben graag bereid om u meer informatie over bovenstaande onderwerpen te verstrekken. Hartelijk dank voor uw belangstelling!

Houd het veilig en blijf gezond!


Bob van Asselt